πŸ“šπŸ“š Read every day challenge - Fall 2022 πŸπŸ‚

:tiger2: :books: Reading Tiger, Autumn Tanuki :fallen_leaf: :raccoon:

十 月
ζ—₯ 月 火 ζ°΄ 木 金 土
:maple_leaf:
:mouse_trap: :crossed_swords: :bangbang: :melting_face: :fried_egg: :scissors: :snake:
:teapot: :bellhop_bell: :page_with_curl: :ocean: :evergreen_tree: :bathtub: :womans_clothes:
:bucket: :hotsprings: :japanese_ogre: :house_with_garden: :deciduous_tree: :bamboo: :japanese_castle:
:pouring_liquid: :tiger2: :cat2: :baseball: :tea: :headphones: :moyai:
:mantelpiece_clock: :seat:
十 δΈ€ 月
ζ—₯ 月 火 ζ°΄ 木 金 土
:studio_microphone: :herb: :zzz: :mirror: :sparkles:
:email: :carrot: :scroll: :speech_balloon: :crystal_ball: :cucumber: :sweet_potato:
:evergreen_tree: :brain: :sunrise: :musical_score: :bubbles: :file_cabinet: :rice_ball:
:sweet_potato: :high_heel: :shinto_shrine: :bamboo: :yarn: :postbox: :tada:
:school: :door: :rock: :black_circle:
十 二 月
ζ—₯ 月 火 ζ°΄ 木 金 土
:violin: :white_circle: :thought_balloon:
:tangerine: :snail: :violin: :dog2: :smiley_cat: :mountain: :mans_shoe:
:evergreen_tree: :violin: :candy: :ocean: :raccoon: :art: :beverage_box:
:fire: :fishing_pole_and_fish: :fallen_leaf: :cat2:

New reading thread!! :raccoon:

I’ll still be reading εΎθΌ©γ―ηŒ«γ§γ‚γ‚‹ no doubt

Thanks for hosting again @windupbird!

29 Likes