πŸ“š πŸ“š Read Japanese Every Day Challenge - Spring 2024 🌸 🍑 🌱

:books: :books: polv’s Reading Challenge of Q2 2024 Home Post

Let calendar be ticked for Chinese. Or, I might change the icon to something else. The date, however, will be linked to any kind of daily posts.

Japanese target (Apr-May):

  • 3 books
  • 20 mangas
  • 1 game
4 月
月 火 ζ°΄ 木 金 土 ζ—₯
(1) 01 02 03 04 05 06 07
(2) 08 ・ 09 10 11 12 13 14
(3) 15 16 17 18 19 20 21
(4) 22 23 24 25 26 27 28
(5) 29 30
5 月
月 火 ζ°΄ 木 金 土 ζ—₯
(5) 01 02 03 04 05
(6) 06 07 08 09 10 11 12
(7) 13 14 15 16 17 18 19
(8) 20 21 22 23 24 25 26
(9) 27 28 29 30 31

---- Summary ----

6 月
月 火 ζ°΄ 木 金 土 ζ—₯
(9) 01 02
(10) 03 04 05 06 07 08 09
(11) 10 11 12 13 14 15 16
(12) 17 18 19 20 21 22 23
(13) 24 25 26 27 28 29 30
25 Likes