πŸ“šπŸ“š Read every day challenge - Summer 2023 πŸ˜Žβ˜€

BigCow is in!

Goal: Get in some serious reading and make strides towards the JLPT N2 in December. I’ll be taking the N3 this weekend on July 2nd.

δΈƒζœˆ
月
火
ζ°΄
木
金
土
ζ—₯
01 :white_check_mark: : 02 :white_check_mark: :
03 :white_check_mark: : 04 :white_check_mark: : 05 :white_check_mark: : 06 :white_medium_square: 07 :white_medium_square: 08 :white_medium_square: 09 :white_medium_square:
10 :white_medium_square: 11 :white_medium_square: 12 :white_medium_square: 13 :white_medium_square: 14 :white_medium_square: 15 :white_medium_square: 16 :white_medium_square:
17 :white_medium_square: 18 :white_medium_square: 19 :white_medium_square: 20 :white_medium_square: 21 :white_medium_square: 22 :white_medium_square: 23 :white_medium_square:
24 :white_medium_square: 25 :white_medium_square: 26 :white_medium_square: 27 :white_medium_square: 28 :white_medium_square: 29 :white_medium_square: 30 :white_medium_square:
31 :white_medium_square:
ε…«ζœˆ
月
火
ζ°΄
木
金
土
ζ—₯
01 :white_medium_square: : : 02 :white_medium_square: 03 :white_medium_square: 04 :white_medium_square: 05 :white_medium_square: 06 :white_medium_square:
07 :white_medium_square: 08 :white_medium_square: 09 :white_medium_square: 10 :white_medium_square: 11 :white_medium_square: 12 :white_medium_square: 13 :white_medium_square:
14 :white_medium_square: 15 :white_medium_square: 16 :white_medium_square: 17 :white_medium_square: 18 :white_medium_square: 19 :white_medium_square: 20 :white_medium_square:
21 :white_medium_square: 22 :white_medium_square: 23 :white_medium_square: 24 :white_medium_square: 25 :white_medium_square: 26 :white_medium_square: 27 :white_medium_square:
28 :white_medium_square: 29 :white_medium_square: 30 :white_medium_square: 31 :white_medium_square:
27 Likes