πŸ“šπŸ“š Read every day challenge - Summer 2022 πŸ– β˜€

MissDagger’s Home Post

:books: my bookmeter profile :books: my study log :books:

July
月
火
ζ°΄
木
金
土
ζ—₯
01 :tangerine: 02 :tangerine: 03 :tangerine:
04 :evergreen_tree: 05 :evergreen_tree: 06 :evergreen_tree: 07 :evergreen_tree: 08 :evergreen_tree: 09 :tangerine: 10 :evergreen_tree:
11 :evergreen_tree: 12 :evergreen_tree: :cake: 13 :cake: 14 :cake: :infinity: 15 :tangerine: 16 :cow2: 17 :tangerine:
18 :white_medium_square: 19 :cake: 20 :cake: 21 :cake: 22 :white_medium_square: 23 :white_medium_square: 24 :infinity:
25 :cow2: 26 :white_medium_square: 27 :tangerine: 28 :cow2: 29 :tangerine: 30 :tangerine: 31 :infinity:
Aug
月
火
ζ°΄
木
金
土
ζ—₯
01 :infinity: :cake: :cherry_blossom: 02 :cake: 03 :star2: 04 :star2: 05 :infinity: 06 :cake: 07 :cake:
08 :star2: 09 :star2: :cake: 10 :cake: 11 :star2: :cake: 12 :cake: 13 :cake: 14 :star2:
15 :tangerine: 16 :star2: 17 :star2: 18 :star2: 19 :white_medium_square: 20 :star2: 21 :star2:
22 :white_medium_square: 23 :star2: 24 :star2: :cake: 25 :white_medium_square: 26 :cake: 27 :white_medium_square: 28 :white_medium_square:
29 :white_medium_square: 30 :white_medium_square: 31 :white_medium_square:
Sept
月
火
ζ°΄
木
金
土
ζ—₯
01 :white_medium_square: 02 :cake: 03 :white_medium_square: 04 :white_medium_square:
05 :white_medium_square: 06 :white_medium_square: 07 :police_car: 08 :police_car: 09 :white_medium_square: 10 :cake: 11 :open_book:
12 :man_elf: 13 :white_medium_square: 14 :white_medium_square: 15 :white_medium_square: 16 :white_medium_square: 17 :white_medium_square: 18 :white_medium_square:
19 :white_medium_square: 20 :open_book: :cake: 21 :white_medium_square: 22 :white_medium_square: 23 :white_medium_square: 24 :white_medium_square: 25 :open_book: :dart:
26 :white_medium_square: 27 :white_medium_square: 28 :white_medium_square: 29 :white_medium_square: 30 :white_medium_square:

Reading during the Challenge
:tangerine: Orange :tangerine: -manga-
:evergreen_tree: γƒ›γƒ†γƒ«γƒ»γƒ‘γƒƒγƒ„γ‚‘γƒšγ‚¦γƒ©γΈγ‚ˆγ†γ“γ :evergreen_tree: (Hotel) -manga-
:cake: ε€œγ‚«γƒ•γ‚§ :cake: (Night CafΓ©) -novel-
:infinity: ルーパーズ :infinity: (Loopers) -visual novel-
:cherry_blossom: 逆軒 ε‰εŽŸ :cherry_blossom: (Men of Yoshiwara: Kikuya) -visual novel-
:star2: Super Mario Odyssey :star2: -video game-
:open_book: 耳をすませば :open_book: (Whisper of the Heart) -manga-

:cow2: Grazing on some random manga/book/story

Books in English (during off month)
:police_car: Desperation in Death by JD Robb :police_car: -novel-
:man_elf: Hawthorn by Anthea Sharp :man_elf: - novel-
:dart: Billy Summers by Stephen King :dart: -novel-


Finished books

July
γƒ›γƒ†γƒ«γƒ»γƒ‘γƒƒγƒ„γ‚‘γƒšγ‚¦γƒ©γΈγ‚ˆγ†γ“γοΌ‘ :evergreen_tree:
γƒ›γƒ†γƒ«γƒ»γƒ‘γƒƒγƒ„γ‚‘γƒšγ‚¦γƒ©γΈγ‚ˆγ†γ“γοΌ’ :evergreen_tree:
Orange 1 :tangerine:

August
ε€œγ‚«γƒ•γ‚§οΌ‘ :cake:

September
Desperation in Death (English) :police_car:
Hawthorn (English) :man_elf:


Progress Reports

I’ll break the table down by month.

Date
Book/Game
Start*
End*
Count*
:tangerine: 1
5
19
12
:tangerine: 1
20
22
3
:tangerine: 1
23
31
9
:evergreen_tree: 1
51
90
40
:evergreen_tree: 1
93
120
28
:evergreen_tree: 1
123
148
26
:evergreen_tree: 1
149
180
32
:evergreen_tree: 1
183
206
24
:tangerine: 1
32
55
24
:evergreen_tree: 2
5
58
54
:evergreen_tree: 2
61
88
28
:evergreen_tree: 2
:cake: 1
89
4
198
11
106
8
:cake: 1
12
15
4
:cake: 1
:infinity:
16
0
35
5
20
5
:tangerine: 1
59
67
8
:cow2:
n/a
n/a
n/a
:tangerine: 1
68
100
33
July 18
n/a
n/a
n/a
n/a
:cake: 1
36
44
9
:cake: 1
45
54
10
:cake: 1
55
66
12
July 22
n/a
n/a
n/a
n/a
July 23
n/a
n/a
n/a
n/a
:infinity:
5
11
6
July 25
:cow2:
n/a
n/a
n/a
July 26
n/a
n/a
n/a
n/a
:tangerine: 1
101
115
15
:cow2:
n/a
n/a
n/a
:tangerine: 1
115
144
30
:tangerine: 1
147
188
42
:infinity:
11
16
5
Date
Book/Game
Start*
End*
Count*
:infinity:
:cake: 1
:cherry_blossom:
16
67
n/a
17
72
n/a
1
6
n/a
:cake: 1
73
80
8
:star2:
n/a
n/a
n/a
:star2:
n/a
n/a
n/a
:infinity:
17
23
6
:cake: 1
81
95
14
:cake: 1
96
97
2
:star2:
n/a
n/a
n/a
:star2:
:cake: 1
n/a
98
n/a
128
n/a
31
:cake: 1
129
141
13
:star2:
:cake: 1
n/a
142
n/a
156
n/a
15
:cake: 1
157
189
33
:cake: 2
4
7
4
:star2:
n/a
n/a
n/a
:tangerine: 2
5
23
18
:star2:
n/a
n/a
n/a
:star2:
n/a
n/a
n/a
August 18
:star2:
n/a
n/a
n/a
August 19
n/a
n/a
n/a
n/a
August 20
:star2:
n/a
n/a
n/a
:star2:
n/a
n/a
n/a
August 22
n/a
n/a
n/a
n/a
:star2:
n/a
n/a
n/a
:star2:
:cake:
n/a
8
n/a
16
n/a
9
August 25
n/a
n/a
n/a
n/a
:cake:
17
26
9
August 27
n/a
n/a
n/a
n/a
August 28
n/a
n/a
n/a
n/a
August 29
n/a
n/a
n/a
n/a
August 30
n/a
n/a
n/a
n/a
August 31
n/a
n/a
n/a
n/a

*Everything is pages except ルーパーズ :infinity: that is percentage


Post template

:RELEVANTEMOJI: :books: DATE :books: :RELEVANTEMOJI:
(home post)

Book :emoji: page x β†’ x (x pages)

28 Likes